Velkommen

Databeskyttelsesforordningen - også kaldet GDPR - kan være lidt af en jungle at navigere rundt i. Derfor tilbyder jeg min assistance hvad enten du og din organisation har brug for alm. rådgivning, facilitering af interne workshops, undervisning samt udarbejdelse af dokumentation, fx fortegnelser over behandlingsaktiviteter. 

Facilitering

At få styr på GDPR er en opgave som de fleste organisationer langt hen ad vejen kan klare selv.

For at sikre retning og fremdrift, så tilbyder jeg at afholde interne workhops.

Fx en opstartsworkshop hvor vi sammen lægger en plan og for overblik, eller via et længere forløb, hvor vi mødes 2-4 gange i processen.

 

 

 

Undervisning

Kforum, FTF og ISOBRO er blandt de organisationer hvor jeg enten alene eller med en samarbejdspartner har undervist hos, enten om forordningen generelt eller i hvordan organisationer rent praktisk kommer i gang med GDPR-processen.

Kurserne kan også være mere fagspecifikke, og jeg har fx særligt specialiseret mig i forhold til medlemsorganisationer og kommunikationsområdet

 

Rådgivning

Databeskyttelsesforordningen stiller mange spørgsmål. Nogle spørgsmål kan der gives et klart svar på, mens andre kræver en særskilt vurdering i de konkrete tilfælde. Og i andre tilfælde er behovet måske bare at få nogle andre øje på den GDPR-dokumentation som er udarbejdet. 

Blandt de organisationer jeg rådgiver er Radikale Venstre, EGN (Netværk Danmark), JakobsenConsulting, Dansk Vandrelaug, Dansk Førstehjælpsråd, TachoData med flere.