SLAG1: Du må ikke redigere i dine indlæg!

linkedin Feb 20, 2021
Redigering-af-indlaeg-paa-LinkedIn

Hvis du redigerer i et indlæg, så "DØR" det! Det er et postulat jeg har hørt fra flere LinkedIn-undervisere. Uden yderligere dokumentation. Men holder det vand?

NEJ! I hvert fald ikke hvert fald ikke hos mig. Jeg har taget luppen frem og i nogle konkrete tilfælde undersøgt hvad der sker for engagementet og dermed rækkevidden, når jeg har redigeret et indlæg.

I denne artikel fremlægger jeg resultatet og forholder mig til det banale spørgsmål, der bliver overset i algoritme-dyrkelsen: Baggrunden for at redigere indlæg.

Læs artiklen her: https://www.linkedin.com/pulse/slag1-du-m%C3%A5-ikke-redigere-i-dine-indl%C3%A6g-thorleif-gotved/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.